To the Home page Svenska   English

Hem  |  Tjänster  |  Om Heimdal  |  Kontakt


Behöver du mer tid till annat än pensioner och förmåner?

I många bolag och koncerner får exempelvis personalchef eller finanschef hantera pensioner och förmåner efter bästa förmåga. Det flesta tycker dessutom att pensioner och personförsäkringar är svårt, tidskrävande och tråkigt, vilket innebär att man gärna gör något annat.

Ofta konsulteras då försäkringsbolag och försäkringsmäklare, men ibland kanske du funderar på om de råd du får bara är för ditt företags bästa? En Benefits Manager har ditt perspektiv som arbetsgivare.

Heimdal är ett konsultbolag som helt och hållet arbetar för dig och ditt bolag. Vi kan vara ditt stöd inom pensioner och förmåner när du inte har tillräckligt med tid, lust eller specialistkunskap.
”Alla rådgivare
prisar sina råd.
 Men somliga ger råd
 till sin egen fördel.”


Jesus Syraks
vishet 37:7
Copyright 2009 Heimdal AB Elisabeth Wass    Konsult Pensioner och Förmåner    Benefits Manager   Pensionskonsult   Stockholm   Malmö    Skåne